Збирка АЛАТКИ за планирање индивидуализованог образовања

збирка АЛАТКИ

за планирање индивидуализованог образовања

Изабране алатке из

Водич кроз ресурсе за наставнике (Британска Колумбија, 2009)

преузето са сајта Министарства просвете  

http://www.mpn.gov.rs/userfiles/ZBIRKA%20ALATKI%20ZA%20PLANIRANJE%20INDIVIDUALIZOVANOG%20OBRAZOVANJA.pdf

Садржај

Прилог 2: Алатке за сарадњу са родитељима                                                       

2А: Писмо родитељима – Опис процеса ИОП

2Ц: Постављање општег циља за породицу

2Д: Комуникација наставник/родитељ

Прилог 3: Алатке за наставнике и ученике

3А: Незванични разговор са учеником

3Б: Знати своје способности и слабости

3Ц: Шта ми користи

Прилог 4: Алатке за планирање и примену ИОПа

4А: Контролна листа за прилагођавања

4Б: Помоћ у учењу и подршка у учионици за ученике средњих школа

4Ф: Матрица за више предмета

Прилог 5: Постављање општих и конкретних СМАРТ циљева

 

Прилог  6: Алатке за сарадњу у туму 

 

6А: Састанак за планирање ИОП

6Б: Састанак за ревизију ИОП

6Ц: Преглед ИОП на крају године

6Д: Контролна листа за писање  ИОП

Прилог 2: Алатке за сарадњу са родитељима

 

Сарадња са родитељима најбоље функционише коришћењем принципа садржајне консултације као што је описано у даљем тексту у изјави Савета руководилаца специјалног образовања Британске Колумбије (СЛУЧАЈ БК).

Садржајна консултација укључује породице у доношење одлука о образовању њиховог детета. Она се олакшава сталним разговорима и учешћем у процесима планирања са школским тимовима. Карактерише је спремност школе и породице да отворено разговарају о одлукама и расположивим опцијама и спремност да се међусобно саслушају и да заједно раде ка најбољим/уравнотеженим одлукама … То обично није процес који се дешава само једном, већ треба да задовољи конкретну потребу за информацијама … Процес садржајне консултације не сугерише право на вето ….Када се добро уради, родитељи осећају да да их школски тим слуша и да су њихово искуство, знање и идеје узети у обзир’’ – Садржајна консултација. СЛУЧАЈ БК, 2008

Наставници дају информације и подршку како би помогли родитељима да разумеју план образовања за њихово дете и како би учествовали ефикасно у процесу ИОП. Овај прилог даје предлог поступака и алатки које наставници могу да користе када позовају родитеље да:

• разговарају о успесима и изазовима и проблемима ученика

• разматрају тренутне и дугорочне потребе ученика

• изнесу сопствена виђења о својој деци

• сарађују на развоју и спровођењу  ИОПа.

Наставници могу да изаберу да дају неки образац родитељима на коме ће самостално радити, или могу да користе један од образаца из структуираних интервјуа и да записују информације које добију од родитеља.

 

Индекс алатки за сарадњу са родитељима

2А: Писмо родитељима – Опис процеса ИОПа

2Б: Водич за родитеље за давање информација за ИОП

2Ц: Постављање општег циља за породицу

2Д: Комуникација наставник – родитељ

2Е: Савети родитељима за учешће у процесу ИОП

2Ф: Савети родитељима за пружање помоћи својој деци за развој вештина самозаступања.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2А: Писмо родитељима – Опис процеса ИОПа

Поштовани родитељи,

Ова информација описује укратко процес развоја индивидуалног образовног плана (ИОП).

Када ученик има неку сметњу, инвалидитет или потребе за подршком у образовању прави се ИОП.

ИОП је веома значајан документ за децу из осетљивих група и за оне који учествују у њиховом образовању. Сврха ИОП је да се подржи успех ученика.

ИОП је писани план који садржи одређене информације о детету и даје преглед активности учења и аспеката образовног програма осмишљеног за испуњавање његових или њених јединствених потреба.

ИОП описује индивидуализоване опште циљеве, прилагођавања и/или модификације и стручњаке које треба обезбедити и садржи мере за праћење успеха.

ИОП прави школски тим за инклузивно образовање, кроз процес сарадње и консултација са родитељима и добијање информација од њих. Планирање најчешће укључује родитеље, стручног сарадника, разредног старешину и/или предметне наставнике који раде са ученицима који имају потребу за подршком у образовању. Поред њих у планирање се могу укључити и педагошки асистент или стручњак ван наше установе кога предлажи родитељ/старатељ.

Родитељи су кључни учесници у ИОП тиму. Они добро познају своје дете и могу да говоре о способностима и потребама свог детета. Они могу да дају увид у то како њихово дете учи, која су његова или њена интересовања, као и о другим аспектима детета које само родитељ може да зна.  Као партнери у процесу развоја ИОП, родитељи добијају драгоцен увид у успехе и изазове свог детета у школи.

У складу са новим кровним законом о образовању, родитељима ученика из осетљивих група мора се дати могућност да сарађују на изради ИОПа свог детета. Школа је обавезна да развије сарадњу и пружи подршку родитељима да равноправно учествују у овом процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Ц: Постављање општег циља за породицу

Одређивање приоритета у образовању вашег детета је важно за развој садржајног ИОП. Овај образац даје важне информације стручном тиму школе за боље сагледавање образовних потреба ученика. Уколико вам треба још простора, слободно приложите још један лист папира.

Име ученика ________________________________________ Датум: __________________

Име родитеља  ________________________________________________________________

Моје дете има ове способности :

•____________________________________________________________________________

•____________________________________________________________________________

•____________________________________________________________________________

•____________________________________________________________________________

•____________________________________________________________________________

Моје дете има ове потребе:

•_____________________________________________________________________________

•_____________________________________________________________________________

•____________________________________________________________________________

•_____________________________________________________________________________

•_____________________________________________________________________________

Мој први приоритет за моје дете у овој години је:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ово ћу урадити код куће да помогнем мом детету да напредује:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Како ћу знати да моје дете напредује:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Још један важан приоритет за моје дете у овој години је:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2Д: Комуникација наставник / родитељ

Молимо вас да дате податке које ће помоћи у развоју образовног програма који треба да задовољи потребе вашег сина/кћерке. Молимо вас да размислите о доле наведеним темама и попуњени упитник вратите наставнику.

Име ученика  ________________________________________ Датум: __________________

Физички развој  (нпр, медицински налази са којима треба да будемо упознати, посебна интересовања и таленти):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Социјални развој  (е.г., пријатељи, интеракције са другима,  понашање, клубови, спортови):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Уметност (нпр.интересовања, таленти):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Емотивни развој (нпр. представа о себи, претходна школска искуства, проблеми):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Остало (нпр. новије промене у пријатељствима /обавезама / породици): ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Прилог 3: Алатке за наставнике и ученике

Улога наставника је да оцењује, прилагоди наставу, прати напредак, и прикупља запажања о реакцијама ученика на наставу, мотивацији, склоностима, способностима, талентима и потребама. Добро упознавање ученика ће олакшати овај процес.

Овај прилог садржи алаткае које наставници треба да користе за:

• прикупљање директне потврде о самовиђењу ученика и стратегијама за сналажење, као и уоченим способностима, талентима, потребама и општим циљевима

• подстицање саморазумевања ученика и самозаступања

• усмеравање доприноса ученика на састанцима о ИОП, према потреби

 

Индекс алаткаа за наставнике и ученике

3А: Незванични разговор са учеником

3Б: Знати своје способности и слабости

3Ц: Шта ми користи

3Д: Организатор постављања општих циљева

3Е:  Учениково планирање општих циљева

3Ф:  Буди сам свој заступник

3Г: Контролна листа за  самозаступање за основну / средњу школу

3Х: Тражење помоћи

3И:  Сугестије за учешће ученика на састанцима за ИОП

3А: Незванични разговор са учеником

Наставник : ____________________________________________Датум: __________________

Име ученика : _ ______________________________________    Разред : ________________

Датум рођења : _______________________________________Старост: __________________

Претходно похађане школе:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Најбоља година у школи? Зашто?

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Најгора година у школи? Зашто?

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Утисци о текућој школској години  (шта је лако/тешко).

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Како променити  школу да буде боља?

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Омиљени пријатељи у школи/ пријатељи међу одраслима код куће:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Породица – родитељи, браћа и сестре:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3Б: Знати своје способности и слабости

Име: _______________________________________________ Датум: _________________

Способности за учење Проблеми у учењу

Наведи неке од ствари у којима си добар ван школе  – нацртај слику једне од ових способности у предвиђеној рубрици

• _____________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________

Наведи неке од ствари које ти представљају тешкоће ван школе– .нацртај слику једне од ових тешкоћа у предвиђеној рубрици

• ____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

•____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

3Ц: Шта ми користи

Име: _______________________________________________ Датум: ___________________

А. Како се бринем о себи

Колико ми сна треба?

Која врста хране ми помаже да останем будан и чио?

У које доба дана ми треба да једем?

У које доба дана имам највише енергије?

У које доба дана имам најмање енергије?

Која врста вежбе ми даје енергију?

Које врсте активности ми помажу да се опустим?

Б. Алатке које ми помажу да учим

Који ми алатка за писање највише одговара  (нпр. пенкало, оловка, боја мастила, компјутер)?

Која врста папира ми помаже да будем уредан (нпр. са великим размаком између линија, без линија, са широким маргинама, избушени листови за фасцикле)?

Која боја папира ми олакшава читање?

Који ми систем повезивања одговара?

Која ми друга средства помажу да будем уредан (нпр. белило, самолепљиви папирићи за белешке, лењир)?

Који ми дигитрон најбоље одговара (нпр. величина, карактеристике)?

Који ми контролник правописа одговара?

Који ми је омиљени речник?

Који ми други уџбеници помажу у учењу?

Који ми компјутерски програми помажу у учењу?

Ц. У учионици

Које ми место у учионици најбоље одговара?

Одакле најбоље читам?

❏ табле са кредом ❏ високо постављеног паноа ❏ пројектора❏ табле са листовима папира  ❏ моје књиге

Да ли је битан тип слова (нпр. руком писана штампана или писана или одштампани)?

Да ли су битни величина и размак слова?

Д. Која ми упутства најбоље користе?

Поређајте по редоследу од 1-12, 1 представља најбоље, или штиклирајте поред стратегија које су најбоље за тебе

___ гласно објашњење наставника

___ наставник пише упутства на табли

___ наставник ради пример на табли

___ наставник тражи од другог ученика да покаже

___ наставник тражи да сви ученици пробају неки пример на својим местима

___ сам читам упутства упоредо са наставником

___ сам читам упутства

___ наставник ми показује на мом месту

___ други ученик објашњава по други пут и одговара на моја питања

___ гледам шта ради други ученик

___ сам покушавам, а онда проверавам са наставником

___ сам покушавам, а онда проверавам са другим учеником

Е. Трикови које користим да се организујем

______________________________________________________________________________

Ф. Трикови које користим да се сконцентришем и усредсредим на задатак на часу ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Г. Посебне ствари које наставници могу да ураде да ми помогну да научим

_____________________________________________________________________________

Прилог  4: Алатке за планирање и спровођење

Доследност у спровођењу је од суштинског значаја за успех нове стратегије. Сарадња са колегама откриће разне алаткае који ће побољшати спровођење ИОП. Овај прилог садржи обрасце и контролне листе, укључујући матрице активности и листове прегледа које особље  које ради директно са учеником може заједно да користи.

Алатке за спровођење и планирање

 

4А: Контролна листа за прилагођавања

4Б: Помоћ у учењу и подршка у учионици за ученике средњих школа

4Ц: Матрица рада на часу

4Д: _______________ Учи најбоље када…

4Е: Матрица садржајних рутинских активности

4Ф: Матрица више предмета

4Г: Матрица ИОП: Стратегије за подршку успеха

4Х: Шта ми користи – Белешка за наставнике и помоћнике наставника

4И: Шта ми користи : Списак ‘’Мојих омиљених стратегија”

4А: Контролна листа за прилагођавања

ФИЗИЧКИ РАЗМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА:

❏ ставити ученика близу наставника

❏ ставити ученика близу позитивног узора

❏ стајати близу ученика приликом давања упутстава или предавања лекција

❏ избегавати стимулације које одвлаче пажњу  (нпр. расхладни систем, области густог саобраћаја)

❏ организовати више радних група у просторији

❏ додатна прилагођавања

ПРЕДАВАЊЕ ЛЕКЦИЈЕ:

❏ поделити ученике у парове да контролишу рад, обезбедити ученика који помаже у учењу

❏ написати кључне ставке на табли

❏ обезбедити визуелна помагала, велика слова, филмове, шеме, графичке приказе

❏ предавати на начин који ангажује више чула:  визуелно, аудиторно, кинестетичко

❏ поновити упутства ученику пошто су дата одељењу, затим тражити од њега или ње да их понове и објасне упутства наставнику

❏ дати писани преглед лекције са главним појмовима

❏ дозволити ученику да сними лекције како би их прегледао касније

❏ тражити од ученика да усмено да преглед кључних ставки

❏ поред усмених дати и писана упутства, како би дете могло да их поново погледа

❏дати пример како би се помогло ученицима, поставити пример тако да могу често да га погледају

❏ користити подвлачење, истицање за налажење главних идеја/детаља у тексту

❏ поделити дужа предавања на краће делове

❏ додатна прилагођавања

ЗАДАЦИ:

❏ дати додатно време за завршавање задатака

❏ поједноставити сложена упутства

❏ смањити ниво штива у задацима

❏ тражити мање тачних одговора за завршавање  (квалитет наспрам квантитета)

❏ обезбедити обуку из вештина учења /стратегија за учење

❏ скратити задатке, поделом рада на мање делове

❏ дозволити компјутерски одштампане задатке које припреми ученик или које је диктирао ученик, а припремио неко други

❏ користити контролне листе, шеме, картице за подсећање итд. за само-контролу

❏ смањити задате домаће задатке, посебно задатке који захтевају пуно читања

❏ дозволити штампана уместо писаних слова у изради задатака

❏ пратити задатке којима ученик сам одреди своју динамику (дневна, недељна, двонедељна)

❏ организовати да оде кући са јасним, концизним упутствима за израду домаћих задатака

❏ признати и наградити усмено учешће ученика на часу

❏ додатна прилагођавања

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ И ТЕСТОВИ:

❏ дозволити тестове са отвореним књигама

❏ дати усмене тестове

❏ дати тестове који се раде код куће

❏ користити објективнија питања (нпр. мање одговора који траже дужа писања)

❏ дозволити ученику да даје одговоре на питања из теста на магнетофону

❏ правити честе кратке квизове, не дуге тестове

❏ дати додатно време за тест

❏ прочитати ученику питања из теста

❏ писати одговоре на питања из теста уместо ученика

❏ избегавати притисак на ученика у смислу времена или конкуренције

❏ додатна прилагођавања

ОРГАНИЗАЦИЈА:

❏ обезбедити помоћ другова око вештина организације

❏ одредити један систем за повезивање белешки и задатака

❏ одредити једног друга-добровољца који ће помагати око домаћих задатака

❏ дозволити ученику да има додатни комплет књига код куће

❏ припремити унапред распоред учења/задатака са учеником

❏ слати кући дневне/недељне извештаје о напредовању

❏ направити систем награђивања за завршавање рада у школи и домаћих задатака

❏ дати ученику свеску за домаће задатке

❏ додатна прилагођавања

ПОНАШАЊЕ:

❏ поједноставити правила у учионици тако да су јасна и доступна за подсећање

❏ користити мераче времена за олакшавање завршавања задатака

❏ одредити прелазна / слободна времена (нпр. одмори, прелаз са часа на час, време за ручак)

❏ похвалити одређена понашања

❏ користити стратегије за само-контролу

❏ дати посебне привилегије /позитивне подстицаје; убрзати њихову примену

❏  “мудро искористити” негативне последице

❏   дозволити кратке одморе између задатака

❏   подсећати ученика да не прекида рад на задатку (невербални сигнали)

❏   оценити тачне одговоре ученика, не његове грешке

❏  спровести систем управљања понашањем у учионици

❏  омогућити дозвољено кретање, време када ученик није на свом месту (нпр. послат да изврши неки налог)

❏ игнорисати неодговарајуће понашање које није драстично изван граница дозвољеног у учионици

❏  направити уговор са учеником

❏ спровести разумне процедуре паузе

❏ додатна прилагођавања

4Б: Помоћ у учењу и подршка у учионици за ученике средњих школа

Ученик  ____________________   Разред /Година почетка

и. Прилагођавања за ученике са проблемима у учењу Р 8 Р 9 Р 10 Р 11 Р 12

 

Учити  новим стратегијама
Пратити да ли ученик примењује стратегије у раду и домаћим задацима
Предавати унапред или поново тешке лекције
Помоћи ученику да направи мреже за повезивање информација
Обезбедити нижи ниво штива које се бави сличним темама као редовни текстови
Обезбедити аудио траке за задатке са тешким штивом и/или ревизије
Направити прегледе и водиче за учење са учеником за свако поглавље
Направити речник термина и радити на разумевању предмета
Изабрати одговарајуће компјутерске компоненте за вежбање нових вештина или за формирање основних вештина
Стварање визуелних приказа и дијаграма за развијање и памћење концепција
Учити  стратегијама за памћење
Прегледати писане радове

и) коришћење контролника за правопис / процесора за речи

ии) кориговање (друг)

иии) коришћење картица-подсетника за редослед корака у раду

Давање конкретних примера или израда за развијање концепција
Организовање прилагођавања за тестове

и)  тип питања

ии) продужавање времена

иии) чести повратни одговори

ив) алтернативне поставке

в) 1-1 надзор

Учити самозаступању
ии. Прилагођавања за ученике са проблемима задржавања пажње Р 8 Р 9 Р 10 Р 11 Р 12

 

Поделити дугачке задатке на неколико мањих, на више компоненти којима је лакше управљати
Праћење коришћења времена, попуњавање шема напретка
Организовати распоред задатака и домаћих задатака
Пратити завршавање домаћих задатака и других задатака
Настојати да се попуни дневни планер (или користити књигу са наведеним дневним задацима)
Учити ученика самоконтроли
 Подсећање на непрекидање рада на задатку и подстицање успеха
Појединачно поновити инструкције, упутства за задатке
Организовати белешке, дати прегледе
Проверити да ли су белешке комплетне и тачне
Одредити друга од кога ученик може да добије белешке
Прилагодити колико белешки, преписивања треба да уради
Истаћи важне концепте и податке
Повезати се са другим наставницима када се појаве проблеми
 Подржати ученика у припреми за учење

и) учити како се ради тест и вештинама учења

ии) припрема распореда учења

иии) припрема водича за учење

Редовно контактирати родитеље
иии. Прилагођавања за ученике са когнитивним проблемима Р 8 Р 9 Р 10 Р 11 Р 12

 

Мењати обим материјала који треба научити
Поједноставити упутства
Предавати унапред или поново тешке лекције или помове/концепте
Смањити или заменити тражени задатак
Направити селекцију питања у тесту тако да одговарају нивоу способности
 Оцењивати усмено одговарање или учинак

Прилагођено из Приручника за наставнике за пружање помоћи  – Saskatoon

4Ф: Матрица за више предмета

 

Матрица за више предмета може се користити за давање информација о личним општим циљевима ученика и стратегијама које треба користити током целог његовог/њеног програма. Наставник може на истом обрасцу да наведе да ли је стратегија ефикасна и да евидентира запажања о реакцији ученика на интервенцију.

ИОП Матрица: Стратегије за подршку успеха (пример)

Ученик: Rhiannon

Распоред Конкретни циљеви и стратегије ИОП
Самозаступање тако што се тражи помоћ: ‘’Треба ми помоћ да почнем’’. Полагање тестова у деловима. Коришћење рубрике за преглед писаног рада. Коришћење графичке организације за усмеравање мишљења. Непрекидање рада на задатку:  Наставник прекида наставу сваких 2-5 минута и тражи да ученици брзо разговорају у паровима о ономе што су управо чули.
Ресурси
Енглески 10
Принципи математике √   Редослед решавања проблема
Историја
Физичко васпитање
Повратна информација за наставника:

√ = Ефикасно

X = Потребна нова стратегија

Запажања:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Прилог 5: Постављање општих и конкретних СМАРТ циљева

Општи СМАРТ циљеви

Корисно је употребити конструкцију као што је СМАРТ (почетна слова енглеских речи: Specific /конкретан/, Мeasurable /мерљив/, Аchieveable /остварљив/, Rеlevant аnd Realistic /релевантан и реалан/, Time-related  /временски ограничен/) за развој општих и конкретних циљева ИОП.

Specific /конкретан/: написан јасним, недвосмисленим језиком

Мeasurable /мерљив/: омогућава оцењивање и вредновање успеха ученика

Аchieveable and action-oriented /остварљив и оријентисан на акцију/: реалан за ученика и написан у смислу онога што ученик треба да уради

Relevant and realistic /релевантан и реалан/: значајан и остварив за ученика, фокусиран на позитивне и остварљиве промене

Тime-related /временски ограничен/: остварљив у одређеном периоду  (месеци, семестар или школска година)

У циљу оцењивања јасности неког општег или конкретног циља, корисно је поставити следећа питања:

• Да ли је језик експлицитан, лако разумљив и концизан?

• Да ли је директно повезан са садашњим нивоом резултата ученика?

• Да ли је у складу/релевантан са визијом за ученика?

• Да ли је проблематичан али остварљив у току школске године?

• Да ли је мерљив или да ли се могу поставити конкретни мерљиви циљеви?

• Да ли је у складу са прошлим успесима ученика и садашњом динамиком напредовања?

Конкретни СМАРТ циљеви

 

Неки општи циљеви могу се постићи фокусирањем на један конкретан корак. Већину општих циљева треба поделити на конкретне циљеве. Њима се општи циљеви деле на мање компоненте или кораке којима је лакше управљати. Конкретни циљеви се остварују у краћим временским роковима (обично шест до осам недеља). Исти принципи јасности и мерљивости примењују се и на опште и на конкретне циљеве.

Конкретни циљеви рада треба да:

• опишу  шта ученик треба да уради

• опишу услове под којима треба да се одвија учење

• наведу критеријуме за успешан рад и вредновање

• дају очекивано време завршетка

Нека од питања која треба поставити приликом постављања конкретних циљева су:

• Да ли је циљ остварљив у разумном временском року?

• Укупно посматрано, да ли конкретни циљеви представљају битне компоненте исхода општег циља?

• Да ли је конкретан циљ мерљив?

• Да ли конкретни циљеви садрже услове за учење, критеријуме оцењивања и време за завршавање?

Прилагођено из Образовање у Алберти, Алберта, Канада (2006)

 

                         

 

Глаголи за писање општих и конкретних СМАРТ циљева

Следеће је списак глагола које треба корисиити за писање општих и конкретних СМАРТ циљева. Бирајте глаголе који изражавају акцију – глаголе који изражавају како ученици показују оно што знају или су у стању да ураде, или које су ставове и однос према проблемима научили. Изабрани глагол треба да опише видљива и мерљива понашања.

Неке глаголе треба избегавати зато што се не могу демонстрирати. Неки примери су: знати, разумети, ценити, мислити, веровати, стицати, памтити, осећати, вредновати, разматрати, бити свестан нечега, учити.

Лингвистички глаголи Прилагодити

Бавити се

Изменити

Одговорити

Свађати

Артикулисати

Повезати

Саставити

Конвертовати

Убедити

Створити

Критиковати

Дискутовати

Бранити

Дефинисати

Демонстрирати

Описати

Измислити

Дискутовати

Приказати

Разликовати

Конципирати

Разрадити

Улепшати

Обогатити

Објавити

Проширити

Објаснити

Изразити на други начин

Продужити

Формирати

Уопштавати

Створити

Дати примере

Изразити својим речима

Указати

Обавестити

Интервјуисати

Представити

Пронаћи

Оправдати

Обележити

Навести

Слушати

Измислити

Запамтити

Мењати

Именовати

Препричати

Истаћи

Предвидети

Прописати

Представити

Претварати се

Производити

Објавити

Довести у питање

Цитирати

Читати

Сећати се

Рецитовати

Препознати

Препоручити

Преусмерити

Повезати

Поновити

Извештавати

Поново изразити

Одговорити

Препричати

Изразити другим речима

Написати поново

Ревидирати

Тачно одредити

Навести

Сугерисати

Резимирати

Синтетизовати

Подучавати

Рећи

Преводити

Преносити

Користити

Писати

Интерперсонални глаголи Саветовати

Артикулисати

Одредити

Тренирати некога

Саопштити мишљење

Саставити

Допринети

Створити

Демонстрирати

Пројектовати

Дискутовати

Приказати

Образовати

Саосећати

Срести

Вредновати

Искусити

Објаснити

Дати повратну информацију

Идентификовати

Илустровати

Побољшати

Тумачити

Интервјуисати

Упутити

Оправдати

Слушати

Мотивисати

Организовати

Уочити

Планирати

Играти

Вежбати

Представити

Смислити

Добити повратну информацију

Снимити

Повезати

Играти улоге

Тражити

Дати

Показати

Решити

Срицати

Подучавати

Обучавати

Преводити

Писати

Интраперсонални глаголи Приступити

Заступати

Изменити

Анализирати

Применити

Оценити

Оценити

Прилагодити се

Наградити

Изабрати

Саопштити идеју

Упоредити/

супротставити

Концентрисати

Закључити

Допринети

Створити

Критиковати

Одлучити

Бранити

Демонстрирати

Описати

Утврдити

Дискриминисати

Цртати

Вредновати

Објаснити

Истражити

Фокусирати

Илустровати

Замислити

Интерполирати

Тумачити

Судити

Навести

Направити

Причати

Планирати

Истаћи

Позиционирати

Вежбати

Припремити

Предложити

Рангирати

Оценити

Препознати

Испричати

Поново нацртати

Одразити

Извештавати

Размотрити

Ревидирати

Поново написати

Бирати

Самоодражавање

Дати

Показати

Сугерисати

Подржати

Рећи

Пратити

Користити

Оверити

Писати

Логички/ математички глаголи Анализирати

Оценити

Применити

Распоредити

Давати идеје

Разложити

Рачунати

Узрок/Последица

Проверити

Класификовати

Комбиновати

Поредити

Рачунати

Закључити

Супротставити

Конвертовати

Бројати

Критиковати

Одлучити

Дешифровати

Закључити

Демонстрирати

Извести

Открити

Утврдити

Развити

Измислити

Разликовати

Разабрати

Открити

Дискриминисати

Разликовати

Проценити

Вредновати

Испитати

Вежбати

Екстраполирати

Наћи примере

Установити односе

Наћи непознату

Формулисати

Шчепати

Хипнотисати

Закључити

Интегрисати

Тумачити

Повезати

Мерити

Модификовати

Посматрати

Уредити

Скицирати

Планирати

Размишљати

Предвиђати

Доказати

Збунити

Рангирати

Решити

Изабрати

Одвојити

Поређати

Поједноставити

Решити

Тестирати

Пратити

Превести

Објединити

Проверити

Музички/

Ритмички

глаголи

Појачати

Распоредити

Мешати

Класификовати

Поредити/

Супротставити

Саставити

Створити

Демонстрирати

Подићи

Побољшати

Објаснити

Изразити

Ускладити

Чути

Певушити

Илустровати

Уградити

Тумачити

Слушати

Измислити

Модификовати

Оркестрирати

Извести

Играти

Вежбати

Представити

Произвести

Заступати

Препричати

Изабрати

Показати

Певати

Извести

Обучити

Модификовати

Писати о

Кинестетички глаголи Одглумити

Подесити

Применити

Распоредити

Савити

Мешати

Градити

Категорисати

Мењати

Бирати

Класификовати

Скупљати

информације

Комбиновати

Поредити

Саставити

Комплетирати

Спровести

Конструисати

Бројати

Створити

Демонстрирати

Пројектовати

Утврдити

Развити

Измислити

Открити

Приказати

Поделити

Документовати

Драматизовати

Ангажовати

Подићи

Испитати

Извршити

Вежбати

Експериментисати

Попунити

Наћи

Савити

Формирати

Спојити

Мерити

Груписати

Имитирати

Прегледати

Тумачити

Пронаћи

Истраживати

Скочити

Евидентирати

Скочити

Лоцирати

Направити

Измислити

Руковати

Спаривати

Мерити

Обликовати

Модификовати

Померити

Руковати

Уредити

Организовати

Учествовати

Извести

Покупити

Планирати

Показати

Послати

Вежбати

Припремити

Презентирати

Произвести

Ставити

Уредити

Применити

Саставити

Прерасподелити

Реконструисати

Снимити

Преуредити

Реорганизовати

Реструктуирати

Давање улога

Ротирати

Тражити

Бирати

Раздвајати

Трести

Показати

Симулирати

Разврставати

Завртети

Скочити

Извести

Стајати

Растегнути

Поделити у групе

Прегледати

Саставити табелу

Раздвојити

Додирнути

Ући у траг

Пратити

Обучити

Пребацити

Окретати

Увијати

Открити

Подвући

Користити

Прескочити

Писати

Визуелни/

Просторни глаголи

Градити

Бацити

Променити

Цртати шему

Конвертовати

Саставити

Копирати

Створити

Украсити

Демонстрирати

Пројектовати

Правити дијаграм

Разликовати

Делити

Цртати

Разрадити

Улепшати

Увећати

Проширити

Формирати

Формулисати

Цртати графикон

Идентификовати

Илустровати

Побољшати

Интегрисати

Тумачити

Пронаћи

Обележити

Навести

Направити

Обележити

Правити дијаграме који представљају речи/појмове

Обликовати

Организовати

Потицати

Направити нацрт

Произвести

Прерасподелити

Препознати

Дати

Преуредити

Представити

Репродуковати

Показати

Скицирати

Трансформисати

Прилог 6: Алатке за сарадњу у тиму

У наставку је дат избор алаткаа за сарадњу који могу бити корисни за писање ИОП.

6А: Планирање састанка за ИОП

6Б: Састанак за ревизију ИОП

6Ц: Преглед ИОП на крају године

6Д: Контролна листа за писање  ИОП

 

 

 

6А:  Састанак за планирање ИОП

Име ученика ________________________________________ Датум ______________

Способности

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Потребе

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Општи и конкретни циљеви

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Стратегије

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Учесници

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

 

 

6Б: Састанак за ревизију ИОП

Име ученика ________________________________________ Датум ______________

Знаци напретка:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Проблеми:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ревидирани општи и конкретни циљеви:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ревидиране стратегије:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Учесници:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

6Ц: Резиме на крају године

Име ученика ________________________________________ Датум ______________

Успеси/Постигнућа:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Успешне стратегије:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Општи циљеви чија је реализација у току:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Фокус за следећи разред:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Учесници:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Д: Контролна листа за писање ИОП

 

Општи циљеви одражавају област потреба овог ученика

 

 
Прелазни планови/општи циљеви када су применљиви (стратегије за припрему ученика за нове поставке у оквиру школе, између школа и изван школе)

 

 
Општи циљеви су подељени на конкретне циљеве/кораке за постизање општег циља.

 

 
Конкретни циљеви идентификују вештине, контекст и временске рокове.

 

 
Конкретни циљеви су написани тако да може да се прати учење ученика

 

 
Подаци су мерљиви и могу лако да се прикупљају за потребе праћења напретка и информативног вредновања успеха.

 

 
Стратегије се односе на вештине које треба научити

 

 
Стратегије су изабране тако да одражавају инвалидитете/ питања приступа / прошло искуство ученика

 

 
Стратегије су написане тако да описују шта одрасли треба да раде

 

 
Чланови тима треба да буду у стању да јасно извештавају о напредовању и потребама ученика

 

 
Укључен датум ревизије

 

 
Доказ да су родитељи и ученик консултовани за припрему ИОП, коришћењем принципа садржајне консултације.

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

П Р А В И Л Н И К

 

О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

Предмет Правилника

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП), његову примену и вредновање у предшколској установи, основној и средњој школи, (у даљем тексту: установа) с циљем постизања оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово напредовање и осамостављивање у вршњачком колективу, као и за ИОП за ученике са изузетним способностима.

 

 

Право на индивидуални образовни план

 

Члан 2.

 

Право на ИОП има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода  образовања и васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:

1. има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и емоционалном развоју);

2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње);

3. потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи);

4. из других разлога остварује право на подршку у образовању.

Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.

 

 

 

 

Прикупљање података и формирање документације

 

Члан 3.

Васпитач, наставник, односно стручни сарадник прати развој и напредовање детета, односно ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности.

Ако у поступку праћења напредовања детета, односно ученика, васпитач, односно наставник или стручни сарадник, утврди да дете, односно ученик не остварује очекиване исходе образовања и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда, приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању.

Васпитач, наставник, односно стручни сарадник поред већ датих података о детету, односно ученику, прикупља податке из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или ученика, стручњака ван образовне установе који добро познаје дете, односно ученика, од вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим ситуацијама, тестирање, као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других који познају дете, односно ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део документације.

На основу прикупљених података и документације из ст. 2 и 3. овог члана стручни сарадник координира израду и у сарадњи са васпитачем, односно наставником израђује педагошки профил детета, односно ученика.

Педагошки профил  садржи опис образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником.

Отклањање физичких и комуникацијских препрека

(индивидуализован начин рада)

Члан 4.

На основу педагошког профила детета, односно ученика утврђују се подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада)  у образовно-васпитном, односно васпитно-образовном раду.

Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада ) у установи остварују се путем:

1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање  додатних и посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд.);

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а посебно приликом увођења нових садржаја, начина задавања задатака, праћења брзине и темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, постављања правила понашања и комуникације.

Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) према детету, односно ученику спроводе се у пракси током процеса образовања и васпитања, према потреби, као саставни део образовно-васпитног рада васпитача, односно наставника и могу се остваривати и без вођења посебне документације.

Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у установи, уписују се у Образац 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Садржај ИОП-а

 

Члан 5.

ИОП је писмени документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских препрека нису довеле  до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.

ИОП садржи посебно:

1) личне  податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика

2) циљ образовно-васпитног рада, односно промену која додатном подршком треба да се достигне у подручју у којем се планира додатна подршка

3) операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности односно корака и њихов редослед у васпитној групи и на часовима у одељењу, као и опис и распоред рада изван групе, односно одељења када је то потребно;

4) посебнe стандардe постигнућа и прилагођенe стандардe за поједине активности у предшколској установи, за поједине или за све предмете у школи, односно  исходе тих активности које кроз поступан процес доводе до циља додатне подршке;

5) лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних активности;

6) временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току  планираних активности.

ИОП може да се донесе за део или целокупан предшколски програм, а у школи за део или област у оквиру наставног  предмета, један  наставни  предмет, групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик похађа, као и за ваннаставне активности.

За ученика са изузетним способностима школа доноси прилагођен и обогаћен ИОП, сходно ставу 3. овог члана.

Садржај ИОП-а у предшколској установи, односно школи дат је на Обрасцу 2 и Обрасцу 3, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

 

 

Предлог за утврђивање права на  ИОП

 

Члан 6.

Предлог за утврђивање права на ИОП  може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене потреба за ИОП-ом коју може да даје васпитач, наставник, стручни сарадник, или родитељ детета, односно ученика.

Установа писменим путем обавештава родитеља, односно старатеља када је покренут  предлог заутврђивање права на ИОП.

Покретање предлога за утврђивање права на ИОП, спроводи се по истом поступку за свако дете, односно ученика за кога је процењено да му је потребна додатна подршка у образовању  и васпитању, независно од тога да ли се ИОП израђује за дете, односно ученика који има тешкоће у учењу или за ученика са изузетним способностима.

Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за доношење ИОП-а ако дете, односно ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због сметњи у развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних  способности, могао да постигне или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. Предлог садржи наводе и образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на  ИОП, као и доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно учеником.

Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са покретањем предлога за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово покретање и да је сагласан да се приступи изради ИОП-а.

Изузетно, ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за  израду ИОП-а, ни након предузетих мера од стране стручног  сарадника, васпитача детета, односно наставника ученика или стручног тима за инклузивно образовање, ради заштите детета, односно ученика, примењује се индивидуализовани начин рада, без ИОП- а.

Сагласност родитеља, односно старатеља из става 5. овог члана даје се на Oбрасцу 4, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Врсте ИОП-а

Члан 7.

           

ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде:

1) по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку;

2) по измењеном програму у коме се, осим садржаја из става 1. тачке 1) овог члана, прецизно планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа

ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете.

3) обогаћен и проширен програм који  се примењује за ученике са изузетним способностима.

Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, као и мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.

Израда и доношење ИОП-а

Члан 8.

Стручни тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању иницијативе предлаже директору чланове тима за пружање додатне подршке детету, односно ученику.

Директор установе, после добијене писмене сагласности родитеља, односно старатеља, формира тим за пружање додатне подршке детету, односно ученику.

Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине: васпитач, стручни сарадник, сарадник у предшколској установи, родитељ, односно старатељ детета, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван предшколске установе, на предлог родитеља, односно старатеља.

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине: наставник разредне наставе, односно одељенски старешина, предметни наставник, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ детета, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на предлог родитеља, односно старатеља.

За доношење ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, стручни тим за инклузивно образовање прибавља  и мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.

Тим за пружање додатне подршке детету, односно ученику израђује ИОП. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.

Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање.

Примена  ИОП-а

 

Члан 9.

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у групи предшколске установе, односно у одељењу школе. Васпитач и наставник при планирању свог рада у групи, односно одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом.

Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање додатне подршке ученику, ИОП може  да се остварује и ван  васпитне  групе у предшколској установи, односно ван одељења у школи.

У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне подршке детету, односно ученику.

Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету или ученику.

Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП-у, а у складу са прописом о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни испит, односно матуру полаже у складу са прописом о програму завршног испита, односно матуре, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање подршке ученику, а у складу са ИОП-ом.

Наставак спровођења, односно престанак потребе за ИОП-ом

 

Члан 10.

 

На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП-ом, на предлог тима за пружање додатне подршке.

Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране активности одговарају потребама детета, односно ученика, или да се резултати могу очекивати након одређеног периода рада. Време спровођења ИОП-а  може се продужити, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета, или ученика.

Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак детета, односно ученика може остваривати применом индивидуализованог начина рада, уз претходно прибављено мишљење детета, сагласно годинама и зрелости.

Одлука из става 3. овог члана доноси се уз сагласност родитеља, односно старатеља детета, или ученика.

  Вредновање и измена ИОП-а

 

Члан 11.

 

Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом.

Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, односно саветник – спољни сарадник у току стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-педагошког надзора утврђује се испуњеност услова у поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП-а.

Вредновање ИОП-а унутар установе врши се кроз самовредновање стручног тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне продршке детету, односно ученику, према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби,  у првој години уписа тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта, односно радне године. Резултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно образовање и педагошком  колегијуму.

На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке детету односно ученику израђује предлог измене и допуне односно прилагођавања ИОП-а потребама детета односно ученика.

Измена ИОП-а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако постигне планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим случајевима када настану промене у понашању детета и његовом окружењу.

Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.

 

Право на заштиту података

 

Члан 12.

 

Подаци прикупљени од стране тима за пружање додатне образовне подршке детету односно ученику, ради израде ИОП-а, морају бити заштићени од злоупотребе и не смеју се користити у друге сврхе без сагласности лица чија је сагласност неопходна за спровођење ИОП-а.

Установа је дужна да обезбеди заштиту података детету, односно ученику у току остваривања права на ИОП.

Евиденција и документација ИОП-а

 

Члан 13.

 

Евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се у  прописаним средствима евиденције о васпитно-образовном раду у предшколској установи и образовно-васпитном раду у школи, у складу са законом.

Документација која прати ИОП саставни је део педагошке документације  коју води предшколска установа, односно школа.

  

Члан 14.

 

                        Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00243/2010-07

У Београду, 23. септембра 2010. године

М И Н И С Т А Р

проф. др  Жарко Обрадовић

Закон о основама система образовања и васпитања

 

Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада

Члан 77.

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:

                  1)               дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;

                  2)               циљеви образовно-васпитног рада;

                  3)               посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;

                  4)               индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

                  5)               индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана.

Тим из става 5. овог члана у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Тим из става 5. овог члана у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.

У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.

Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета.

Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, доноси министар.